Ngày ấy bên sông

By ĐỖ XUÂN THU

                                   Tiểu thuyết của Xuân Thu

                                                  NXB Thanh Niên năm 2005

(Chương 2)

2

- Huân cháu chạy lên làng Đám xem việc chuẩn bị trận địa thuỷ lôi giả của du kích xã đến đâu rồi về báo cáo ngay cho chú nhé. Gặp anh Diệm chủ tịch mặt trận Việt Minh ấy nghe chưa?

Ông Doãn Tuế ra lệnh cho Huân. Huân đứng nghiêm một tay cậu đưa lên ngang đầu chào theo kiểu nhà binh:

- Báo cáo thủ trưởng rõ!

Ông Doãn Tuế cười xoa đầu Huân:

- Ra dáng gớm nhỉ? Nhanh nhanh về báo cáo cho chú biết ngay nghe.

    Huân ba chân bốn cẳng chạy ù đi. Cậu ta vui lắm. Từ ngày theo các chú bộ đội giữ chân liên lạc đến đợt này là Huân vui nhất. Huân vui vì được trực tiếp tham gia chiến đấu trả thù cho gia đình cho làng bản. Lòng căm thù giặc đến cháy bỏng của cậu sắp được biến thành hiện thực. Nghĩ đến cái ngày giặc Pháp đốt làng giết hết những người thân của Huân mà Huân cảm thấy uất nghẹn lên tận cổ.

More...

NGÀY ẤY BÊN SÔNG

By ĐỖ XUÂN THU

 

(Tiểu thuyết của Xuân Thu - Nxb Thanh Niên 2005)

1

 

     Nhận được lệnh điều động của cấp trên Huân cùng Hiến Tiến hăm hở lên đường. Ba người súng ống ba lô quân tư trang nghiêm chỉnh từ Bắc Thái vượt đèo Khế qua Tuyên Quang theo quốc lộ 2 về Đoan Hùng. Kể từ cái hôm đơn vị Huân tháo pháo rút khỏi trận địa bên bờ sông Lô đến giờ thấm thoắt đã hai mươi năm. Hai mươi năm biết bao nhiêu thay đổi. Huân từ một cậu bé liên lạc loắt choắt nay đã là trung uý sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Ba mươi mốt tuổi rồi còn gì. Vừa ra khỏi cuộc kháng chiến chống Pháp chưa được bao năm dân tộc ta lại bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. miền Bắc còn được mấy năm hoà bình nhưng miền Nam thì chưa một ngày ngơi tiếng súng. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh Huân chưa kịp nghỉ ngơi chưa kịp chuyển ngành thì anh được quân đội giữ lại. Tốt nghiệp trường sỹ quan anh lại tiếp tục theo con đường binh nghiệp. Hôm nay về nơi sông xưa bến cũ lòng Huân cảm thấy hồi hộp vô cùng.

More...