6 CÁCH ĐỌC 1 BÀI THƠ HÀN MẶC TỬ

         
        Trước khi trở thành nhà thơ nổi tiếng Hàn Mặc Tử từ nhỏ đã tìm hiểu về thơ thất ngôn bát cú thấy các cụ làm theo thể “thuận nghịch độc” (đọc xuôi đọc ngược đều có ý nghĩa) thì khoái lắm. Và Hàn Mặc Tử đã làm một bài lấy nhan đề “Cửa sổ đêm khuya”. Bài thơ như sau:
                           “Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
                            Lạ cảnh thêm buồn nỗi vấn vương
                            Tha thiết liễu in hồ gợn sóng
                           Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
                           Xa người nhớ cảnh tình lai láng
                           Vắng bạn thơ ngâm rượu bẽ bàng
                           Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
                           Hoà đàn sẵn có dế bên đường”.
 
         Nếu đọc ngược thơ vẫn rõ ý mà vẫn bảo đảm niêm luật.
                        “Tường bên dế có sẵn đàn hoà
                        
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua...”
         Đấy là 2 cách. Cách thứ ba thứ tư là bỏ hai chữ đầu mỗi câu thành bài thơ ngũ ngôn cũng đọc xuôi đọc ngược đều được:
                          “Nguyệt rọi cửa lồng gương
                           Buồn thêm nỗi vấn vương...”
              Còn nếu bỏ 2 chữ cuối mỗi câu lại thành bài thơ mới cũng đọc xuôi đọc ngược đều được: “Hoa cười nguyệt rọi cửa”...
         Đọc ngược lại thơ cũng thấm đượm tình bạn xa nhơ nhau:
                   “Dế có sẵn đàn hoà
                    Dâu ngàn yến lại qua
                    
Rượu ngâm thơ vắng bạn
                    Tình cảnh nhớ người xa...
                    Gió thoảng mai hờ hững
                    Hồ in liễu thiết tha
                    Nỗi buồn thêm cảnh lạ
                    Cửa rọi nguyệt cười hoa”
           Thật là một tài thơ được phát lộ từ rất sớm.

Dư Hồng Quảng

dhq re Xuân THu

Bác hướng dẫn mà em đọc còn nhọc ! Hàn thi sỹ sao mà giỏi quá thể !
Chúc Tổng biên tập một tuần làm việc vì nhân dân.